شما می توانید از طریق آدرس ایمیل support@padidesoft.com و یا از طریق فرم مقابل ، با واحد پشتیبانی تماس بگیرید. توجه فرمائید ، درصورتیکه پاسخ خود را در اینباکس نیافتید، قسمت junk/spam را بررسی نمائید